Heim backup 20042018

Maarfjell sameige er Hardangerviddas største private eiendom, og består av ca 340.000 dekar fjellvidde og vann. Halvparten ligger i Tinn kommune, mens den andre ligger i Vinje kommune. Sameiget ble opprettet i 1904 av ni tinndøler. Sameiget har fra da forvaltet og kultivert eiendommen. Det primære har siden starten vært å høste hva fjellet gir i vilt, fisk og beite, enten ved eget bruk eller ved bortleie.

I de seinere år har vi modernisert uleieformene med et bredere produktspekter og flere tilbud.

Eiendommen i Vinje er delt opp i åtte deler som er leid ut på åremål med jakt og fiske. Leiekontraktene går over fem år.

Eiendommen i Tinn benyttes både til utleie og av eierne i sameiget.

Her er det mange muligheter for de som ønsker å benytte fjellet til rekrasjon, fiske og jakt, over kortere eller lengre tidsrom.

                                                                              Maarfjell sameige, Sandven 25, 3656 Atrå, +47 99151581

19.08.16

REINSJAKT.

Da er vi klare for nok en sesong. Det meldes om dyr både i Telemark og Buskerud. Vi håper på god spredning på dyra, og gode jaktresultater.

 

Skit jakt

 

17.06.16

Fiskesesongen er i gang. Vegen til Stegaros åpner i dag. Maarfjellstogo åpner for utleie på mandag. For booking send en e-post eller ring 46287400.

Årets tildeling av reinsjakt er gjort. Det var i år mange søkere, og dermed en del vi ikke kunne tilby jakt.

 

18.08.15

Alle Maarfjells fellingsløyver, bortsett fra et, har funnet seg en eier. Det siste kortet blir trukket blandt rekruttene på Atrå skytebane i kveld.

 

Skit jakt.

 

 

15.11.14

Av Maarfjells villreinkvote på 350 dyr ble det felt 276. Det vil si 79% felling. Det ble i tillegg felt en del rein på overførte kort..

04.09.14

De første ukene av reinsjakta er unnagjort. Det har vært svært god jakt på alle Maarfjells terreng i Tinn. Nå har mye dyr trukket mot vest, og vi regner med god jakt også i Vinje.

10.05.14

De som ønsker å prøve seg på villreinjakt hos Maarfjell høsten 2014 bør sende søknad nå. Vi begynner snart å gå gjennom søknadene.

23.01.14

Se naturprogram fra Kvennadalen på NRK:

Norske naturperler

16.10.13

Jakt og fiske er avsluttet for i år. Reinsjakta resulterte i en fellingsprosent på 73,5% i år, på Maarfjells kort. Det er i nærheten av normalen. Tilbakemeldinger for rypejakt og fiske er ennå ikke evaluert.