jakt

                                                                              Maarfjell sameige, Sandven 25, 3656 Atrå, +47 99151581

Hos Maarfjell har man mulighet til å leie jakt på rein og rype i noen av Hardangerviddas beste terreng. Reinsjakt i Tinn blir leid ut med husvær i femdagersperioder mandag til fredag med overnatting i hytte eller lavo.

Rypejakt blir leid ut på femårs kontrakter, for å få en langsiktig god forvaltning av eiendommen. Eiendommen i Tinn er oppdelt i 8 jaktfelt for rypejakt. Interesserte bør sende inn søknad slik at Maarfjell kan ta kontakt om det skulle bli ledige terreng.

Områdene i Vinje blir leid ut på åremål, fem år av gangen. Det omfatter husvære, fiske, rein- og rypejakt.

Maarfjell engasjerer seg i forvaltningen av villreinstammen på Hardangervidda. Målet er å ha en sunn og stabil stamme.